Zeven

‘de zeven werken van barmhartigheid’
Naakten kleden. Hongerigen spijzen.
Gevangenen bezoeken. Zieken verzorgen.
Dorstigen laven. Vreemdelingen herbergen.
Doden begraven.
Het oorspronkelijke concept is een
tweejarig groeiproces geworden.
Op zoek naar mijn eigen invulling.
De ‘zeven werken’ sublimeerden
gaandeweg tot ‘zeven’
Zeven keer mezelf.

< Terug naar Projecten